Eleverne vil ikke holde frikvarter

Skrevet af Sidsel Overgaard

“Vi oplever at børnene faktisk ikke gider at holde frikvarter, fordi de hellere vil udvikle på deres robot“. Sådan lyder det, når man spørger Thomas Klarlund Kramer (digital læringskonsulent i Kolding Kommune) om, hvorfor man som folkeskole, efterskole eller kommune skal melde sine elever til FIRST® LEGO® League (FLL).

Thomas har arbejdet som kommunal FLL projektleder i 5 år og er både dommer ved lokale og nationale turneringer i Danmark. Ifølge ham er FLL “helt fantastisk” ud fra et didaktisk og pædagogisk synspunkt. Som Thomas fortæller, så er FIRST® LEGO® League den perfekte blanding af praktik og teori og samtidig et setup, der bringer mange vigtige kompetencer i spil.

FIRST® LEGO® League – tværfaglig teknologiforståelse

Børn og unge i store dele af verden arbejder og dyster hvert år i FLL med udgangspunkt i et samfundsaktuelt tema. Temaet er opdelt i de fire områder: Robot Design – Robot Kørsler – Innovationsprojektet – Kerneværdierne.

FLL kerneværdierne er et begreb, der hylder: Sjov – Samarbejde – Inklusion – Opdagelse – Innovation. Kerneværdierne skal helst gennemsyre holdets projekt. Robot Design er muligheden for at præsentere spændende robotbyg og gode programmeringsevner. I robotkørslerne har holdet 2,5 minutter til at vise, hvor gode og funktionelle robotløsninger de har lavet. I innovationsprojektet viser holdet deres innovative løsninger på årets tema gennem en mock up, prototype eller præsentation.

Årets tema 2023 er MASTERPIECE, hvor der med udgangspunkt i elevernes hobbyer skal arbejdes med at fremme interessen for netop deres hobbyer. Ved at undersøge fx teater, koncerter, kunst og kultur og se på de kompetencer, uddannelser og udførende personer bag, inspireres de til selv at gøre deres hobby mere attraktiv. Dermed sættes A’et i STEAM (science, technology, engineering, art og math) i spil.

For Thomas er årets tema en spændende mulighed for at arbejde dybere og bredere med teknologiforståelse end i de traditionelle STEM-fag. ”Mange gange afkoder vi A’et til, at det er her tværfagligheden ligger. Det gør, at man kan trække det ind i de humanistiske fag, i håndværk og eller i design” og han understreger, hvordan dét at arbejde tværfagligt med flere forskellige fag kan skabe succeshistorier, som kan inspirere endnu flere skoler eller fritidsorganisationer til at arbejde med teknologiforståelse på nye kreative måder.

Den perfekte balance mellem læring, leg og samarbejde

Ifølge Thomas har læreren i FLL en faciliterende rolle, holder overblik og hjælper det gode samarbejde på vej. Eleverne er ansvarlige for egen læring, hvilket kan give rigtig gode kompetencer, samarbejde og relationer blandt eleverne og mellem eleverne og lærerne. Thomas forklarer: “I 2022 havde vi en skole, der deltog med seks hold og en helt ny lærer. Hun sagde, at det var det vildeste, hun havde været med til […], hvor hun ikke anede, hvordan hun skulle hjælpe børnene med at programmere robotten. Men hun kunne jo se, at børnene tog det i egen hånd, og sammen med hende fandt de en løsning ved at gå på nettet og på youtube. […] Hun blev til en vandbærer, mens ungerne arbejdede med at udvikle projektet og robotten”. Thomas fortsætter: “FLL er en holdsport og for at løse opgaven, skal alle have forskellige roller, hvor man skal samarbejde og det synes jeg er mega fedt!”

Hvordan kommer man i gang med FIRST® LEGO® League?

Som en nyhed kan man i år tilmelde sig FIRST® LEGO® League på to forskellige måder:
1. Tilmelde sig den klassiske turnering, der varer ca. 12 uger og kulminerer i lokale turneringer og en national finale i Odense.
2. Arbejde med FIRST® LEGO® League uden at deltage i turneringen men bruge undervisningsmaterialerne og løse opgaverne – og evt lave en lille turnering med en anden klasse eller skole.