Coding Pirates Denmark er en forening, der promoverer IT-kreativitet hos børn i alderen 7- 17 år gennem klubaftener, events og aktiviteter. Foreningen blev stiftet i februar 2014 efter et succesfuldt pilotprojekt i november 2013. Siden har foreningen haft stor medlemstilvækst og har i dag lokalforeninger i det meste af landet.

Coding Pirates er en non-profit organisation. Hovednerven i organisationen består af IT-professionelle, lærere, programmører, forskere og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke deres IT-kompetencer og kreativitet.
Vores formål er at fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer via afholdelse af klubaftener.

Læs mere om Coding Pirates® https://codingpirates.dk/firstlegoleague/

Se mere om Coding Pirates Denmark https://www.youtube.com/watch?v=ByfHhCh919k